energia-nieodnawialna

Różnice między energią odnawialną a nieodnawialną

Obecny trend coraz większego zainteresowania energią odnawialną wśród ludzi przedstawia ją jako ujednoliconą dziedzinę, która pod każdym względem bije tradycyjne źródła energii.

O charakterystycznych cechach energii odnawialnej wie już niemalże każdy z nas

Przede wszystkim należy nazywać to nie tylko odnawialną, ale zmienną energią odnawialną. Powód jest prosty. Ważniejsze jest rozróżnienie energii odnawialnej z punktu widzenia systemu zaopatrzenia w energię, a nie tylko na podstawie źródła wytwarzania. Najważniejsza różnica między energią odnawialną polega na tym, że jest ona z natury niestabilna, w przeciwieństwie do tradycyjnego, „podstawowego” wytwarzania energii. Załóżmy, że posiadasz elektrownię węglową. Po skonfigurowaniu obiektu i wydaniu znacznej ilości kapitału na pokrycie początkowych kosztów budowy obiektu można go obsługiwać stabilnie i bez większych przerw. Po osiągnięciu pełnej zdolności produkcyjnej, szybko zbliża się próg rentowności, a średnie koszty stopniowo spadają do minimum. Innymi słowy, przy stabilnym zapotrzebowaniu na energię elektryczną elektrownia węglowa (lub atomowa) może w stabilny sposób wytwarzać stosunkowo tanią energię elektryczną. Pozwala to na większą stabilność zasilania elektrycznego i zapewnia, że ​​minimalne niezbędne zapotrzebowanie jest zawsze zrównoważone. Kosztem tego są oczywiście duże zanieczyszczenia i niezrównoważone środowisko. Jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, istnieje bardzo ograniczona możliwość przewidywania i kontrolowania produkcji obiektów wytwarzających energię słoneczną, wiatrową i wodną, ​​w przeciwieństwie do tradycyjnej generacji.

Ponieważ podaż energii odnawialnej zależy od warunków pogodowych i klimatycznych, wymaga znacznie bardziej elastycznego systemu zarządzania popytem i podażą

Wiele inicjatyw politycznych w dziedzinie wsparcia energii odnawialnej i wiele zastosowań technologii energetycznych jest zaprojektowanych właśnie po to, aby umożliwić taką elastyczną koordynację. Tutaj jednak pojawiają się różnice między różnymi źródłami energii odnawialnej. Produkcja wody, wiatru i energii słonecznej różni się przewidywalnością, wydajnością i kosztami.

About the author

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *